Doğa Gıda AŞ

Tarihçe

2002/ Doğa Gıda, Faruk Sarı tarafından Manisa Muradiye Sanayi Bölgesi’nde 14,000 m2 açık alan üzerinde 4,000 m2 kapalı alan içeren bir depolama tesisinden oluşan bir aile limitet şirketi olarak kurulmuştur.2005/ Haziran ayında anonim şirkete dönüşen Doğa Gıda, aynı yıl, Manisa’daki tesisinde 200 ton/gün yağlı tohum kırma kapasiteli yatırımını tamamlamıştır.2006/ Yılın ilk yarısında fason çalışan Doğa Gıda AŞ, yılın ikinci yarısında kendi adına kırma ve ticaret yapmaya başlamıştır. Aynı yıl, 35,000 ton yağlı tohum işlemiştir.2007/ Menemen yakınlarında, Aliağa Limanı’na 14 km mesafede günlük 400 ton kırma kapasiteli fabrika yatırımına başlanmıştır.

Kendi tesisinde 30,000 ton yağlı tohum işleyen Doğa Gıda AŞ, talep doğrultusunda fason olarak 40,000 ton yağlı tohum işlemesi gerçekleştirmiştir ve aynı yıl içinde, tarımsal emtia ticaretine de başlamıştır.2008/ Yatırımına 2007 yılında başlanan Menemen Fabrikası yıl sonunda tamamlanmıştır. 82,000 m2 üzerinde 11.500 m2 kapalı alanlı olacak şekilde inşa edilmiş olan fabrika aynı zamanda yönetim binalarını, hammadde depolarını, 16,000 m3 hacminde hammadde silolarını ve 6,000 ton kapasiteli ham yağ tanklarını içermektedir

Manisa tesisinde 43,000 ton yağlı tohum işleyen Doğa Gıda AŞ, ayrıca fason olarak 46,000 ton yağlı tohum işletmiştir.2009/ Adana, Ceyhan’da bulunan 400 ton/gün tohum işleme kapasitesine sahip eski Erdiller Fabrikası Doğa Gıda AŞ’nin bünyesine katılmıştır.

Menemen Fabrikası’nın Aralık 2008’den itibaren üretime geçmesiyle birlikte Doğa Gıda AŞ bünyesinde işlenen yağlı tohum miktarı yıl sonu itibariyle 155,000 tona ulaşmıştır. Ayrıca, 26,000 ton yağlı tohum fason olarak işletilmiştir.

Manisa, Menemen ve Ceyhan Fabrikalarıyla, Doğa Gıda AŞ ülkemizdeki belli başlı rafineri tesislerinin ana tedarikçisi haline gelmiştir.

2009 yılındaki 351 milyon TL cirosuyla İSO 500 sanayi firması arasına 212. sıradan girmiştir.2010/ Ocak ayında Bandırma Limanı’na 10 km mesafede bulunan 15,000 m2 açık, 7,800 m2 kapalı alana kurulu ve 20,000 ton ayçiçeği çekirdeği depolama kapasiteli depolama tesisleri Doğa Gıda AŞ bünyesine katılmıştır.

Aynı yıl Eylül ayında Mersin’de, Mersin Uluslararası Limanı’na 7 km mesafede 25,000 m2 açık alan üzerine kurulu ve 2,500 m2 yatay depo, 20,000 m3’lük çelik silo ve 3,000 ton kapasiteli yağ tankına sahip olan Granpak Depolama AŞ Doğa Gıda AŞ bünyesine katılmıştır.

Doğa Gıda A.Ş yine Eylül ayında, Balıkesir, Havran'daki eski Aycan Yağ Tesisleri’ni bünyesine katmıştır. Havran Fabrikası, 65,767 m2 açık, 15,700 m2 kapalı alana kurulu olup, biri sürekli olmak üzere, iki ayrı hatta 350 ton/gün kapasiteli kırma tesisi ve biri 100 ton/gün diğeri, 150 ton/gün olmak üzere, iki hat rafine tesisi içermektedir. Ayrıca, 10,000 ton kapasiteli tohum depolarına, 5,000 ton kapasiteli ham yağ tanklarına, 1,500 ton kapasiteli rafine yağ tanklarına sahiptir.

2010 yılı sonu itibariyle işlenen yağlı tohum miktarı 230,000 tona, fason olarak işletilen yağlı tohum miktarı ise 86,000 tona ulaşmıştır.

Doğa Gıda AŞ, 2010 yılındaki 473 milyon TL cirosuyla İSO 500 sanayi firması sıralamasında 200. olmuştur.2011/ Havran Fabrikası’nda 150 ton/gün kapasiteli rafine 1 tesisi ve 200 ton/gün kapasiteli ham yağ 1 tesisi devreye alınmış, ayrıca, 150 ton/gün kapasiteli “batch” ekstraksyon yerine 350 ton/gün kapasiteli kesintisiz ham yağ 2 tesisi yatırımına başlanmıştır.

Dört fabrikada toplam olarak 258,000 ton yağlı tohum işleyen Doğa Gıda AŞ, fason olarak da 78,000 ton yağlı tohumu işletmiştir.

2011 yılındaki 792 milyon TL cirosuyla İSO 500 sanayi firması sıralamasında 171. sıraya yükselmiştir.2012/ Havran Fabrikası’nda 350 ton/gün kapasiteli ham yağ 2 tesisi ile 250 ton/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi devreye alınmıştır. Ardından, 100 ton/gün kapasiteli rafine 2 tesisi devreye alınmış ve rafine yağ üretimine başlanmıştır.

Tarımsal üretimi desteklemek ve hammadde alımını doğrudan üreticiden yapmak için Doğa Zirai AŞ kurulmuş ve başta Trakya Bölgesi olmak üzere Türkiye’de belli başlı noktalara yağlı tohum alım merkezleri oluşturulmuştur.

Ayrıca, Havran’daki rafine tesislerinde üretilen rafine yağların satış ve pazarlamasının yapılması amacıyla Doğa Grup AŞ Şirketi kurulmuş, rafine yağ satışlarına başlanmıştır.

Yıl içerisinde kendi tesislerinde 282,000 ton yağlı tohum işleyen ve 57,000 ton yağlı tohumdan fason üretim yaptıran Doğa Gıda AŞ toplamda 338,000 ton yağlı tohumdan üretim yapmıştır.

2012 yılındaki 827 milyon TL cirosuyla İSO 500 sanayi firması sıralamasında 170. sırada yer almıştır.2013/ Yılın ilk yarısında, Doğa Gıda AŞ fabrikalarında yaklaşık 140,000 ton yağlı tohum işlenmiştir.

Nisan ayında gerçekleştirilen ISO 9001:2008 belgelendirme denetiminden başarıyla geçen Doğa Gıda AŞ dört fabrikası için de bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Eylül ayında ise ISO 22000:2005 ve Helal Belgesi denetimine giren Havran Fabrikası her iki belgeyi de almayı başarmıştır.

Faaliyetlerinin sosyal sorumluluk bilinciyle her alanında insana ve çevreye duyarlı olan Doğa Gıda AŞ, 250’yi aşan çalışanı, sıkı ilişkileri olduğu müşteri ve tedarikçileriyle geniş bir aile olarak adından söz ettirmektedir.