DOĞA ORGANİK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş.

Şirketimizin 2016 ve 2017 yılı Olağan Genel Kurulu, 12 Şubat 2019 günü, saat 11.00 ’da, Şirket Merkezimiz olan Muradiye Mah. 5.Sk. No:12 Yunusemre / MANİSA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi Şirket Merkezimiz olan Muradiye Mah. 5.Sk. No:12 Yunusemre / MANİSA adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

DOĞA ORGANİK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ

 ÜRETİM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş.

İletişim Bilgileri     :

ADRES : Muradiye Mah. 5. Sk. No:12 Yunusemre/MANİSA

TEL : 0-236-2140145

2016 ve 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

  • Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

 

  • 2016 ve 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

 

  • 2016 ve 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

 

  • Kar dağıtımı hakkında karar verilmesi

 

  • 2016 ve 2017 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

 

  • 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve 2017 yılı için Bağımsız Denetçinin seçilmesi

 

  • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi

 

  • Dilek ve temenniler

 

  • Kapanış.