Ham Yağlar

Bitkilerin tohum ve meyvelerinden elde edilen bitkisel yağlar su ile karışmamaları, molekül ağırlıklarının protein ve karbonhidratlara göre daha düşük olması ama buna karşılık daha çok enerji verici olmalarıyla bilinen önemli besin kaynaklarıdır. Tüm bu özelliklerinin yanında yağlar ısıtma ve gıda koruma amaçlı da kullanılmaktadır.

Bitkisel yağların ana bileşeni trigliserit adı verilen yağ molekülleridir. Ham yağların %95’den fazla kısmını trigliseritler oluştururken rafine yağların %99’unu trigliseritler oluşturur. Triglisertilerin yanı sıra tüm yağlarda doymuş ve doymamış yağ asitleri bulunur. Sıvı yağların doymamış yağ oranı, buna karşılık katı yağların doymuş yağ oranı yüksektir.

Bitkisel yağlar fiziksel ve kimyasal yöntemlerle elde edilir. Fiziksel işlemde yağlı tohum sadece mekanik yöntemlerle preslenirken, kimyasal işlemde bir çözücü (hegzan) kullanılarak ekstrakte edilir.

Ham yağlar fiziksel ve/veya kimyasal işlemler sonrasında elde edilmekte olup doğrudan tüketime uygun olmayan ve rafine etme veya teknik amaçlı olarak kullanılabilecek yağlardır. Yağlı tohumun yükleme, taşıma ve saklama koşullarına bağlı olarak ham yağın fiziksel ve kimyasal özellikleri değişebilmektedir.