Yasal Bilgilendirme

Bu e-posta ve olası eklerindeki tüm bilgi ve veriler kişiye özel ve gizli olup; yalnızca mesajda belirlenen alıcı ile ilgilidir. Size yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen göndericiye bilgi veriniz, mesajı siliniz, içeriğini başka bir kişiye açıklamayınız, herhangi bir ortama kopyalamayınız. Bu mesaj veya ekleri aksi sözleşme ile veya mesaj içeriğinde belirtilmedikçe herhangi bir işleme ilişkin olarak Doğa Gıda A.Ş. ve Grup Şirketlerinin hiçbir beyan ve taahhüdü bulunmadığı gibi, mesajın içeriği Doğa Gıda A.Ş ve Grup şirketlerinin resmi görüşünü de yansıtmayabilecektir. Mesaj içeriğindeki bilgiler her zaman önceden bildirilmeksizin değiştirilebilecektir. Açıklanan nedenlerle Doğa Gıda A.Ş ve Grup Şirketlerinin hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.